CKE Czerwionka-Leszczyny | KinoSzkoła
CKE Czerwionka-Leszczyny
Bon podarunkowy CKE Bon podarunkowy CKE

KinoSzkoła

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do udziału w dziewiątej edycji Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła” na rok 2019/2020, którego zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i rodziców.

Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów m.in. j. polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, etyki, w oparciu o starannie wyselekcjonowane dzieła polskiej i światowej sztuki filmowej. Zachęcamy do skorzystania z tej edukacyjnej oferty.

Do pobrania:

>>> Katalog programu <<<
>> Karta zgłoszenia do programu z regulaminem <<
>>>Oferta<<<

Uwaga!!!
MOK zastrzega sobie prawo w przypadku nieobecności prelegenta z przyczyn leżących po stronie Fundacji „KinoSzkoła” do przeprowadzenia zajęć ograniczonych do projekcji filmowej.

Kontakt:
Sylwia Wolnik, tel. 32 43 11 634, 32 43 18 955 wew. 16 i 19
e-mail: organizacyjny@mokcl.pl

Karty zgłoszenia należy wysyłać na powyższe dane.

Zgłoszenia na zajęcia październikowe przyjmowane są do 16 września 2019.

Komponenty edukacyjne:

ZAJĘCIA Z PROJEKCJĄ FILMU:

* KinoPrzedszkole – zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4 roku życia, prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów.
Czas trwania 60-70 minut.

* KinoPrzedszkole dla zerówki 20 minut zabawy edukacyjnej + projekcja pełnometrażowego filmu.

* Cykl profilaktyczno-społeczny. Filmowe drogowskazy– polecamy jako uzupełnienie godzin wychowawczych. Tematy prelekcji oraz dobór filmów powstał w oparciu o treści podstaw programowych do nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych.
Czas trwania: około 30 minut prelekcji + czas trwania filmu.
Cykl ten adresowany jest do uczniów wszystkich poziomów nauczania.

* Cykl Rekolekcje z filmem – w czasie Wielkopostnym proponujemy spotkania z filmami, które skłaniają do refleksji i pozwalają w niecodziennej formie przeżyć rekolekcje szkolne.
Cykl ten adresowany jest do uczniów wszystkich poziomów nauczania.

* Cykl Współczesne kino polskie wobec przeszłości – cykl dedykowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

* Cykl KinoSzkoła seniora cykl comiesięcznych spotkań z dobrym kinem dla seniorów i studentów UTW. Każdą projekcję filmową otwiera ok. 30-minutowa prelekcja związana z zagadnieniami psychologicznymi.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

* Warsztaty medialne udział w zajęciach ma na celu profesjonalne wprowadzenie dzieci w świat mediów wizualnych, tak aby nauczyły się się rozpoznawać podstawowe media oraz poznały korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z najnowszych technologii.

Cykl adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć odpowiednio dostosowana do wieku uczestników.

* Warsztaty społeczne – zajęcia integracyjne – celem zajęć jest podnoszenie świadomości z zakresu ekologii oraz wzajemnego wpływu człowieka i przyrody.
Cykl skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te mogą odbywać się w szkole).
Tematyka zajęć warsztatowych jest zróżnicowana i odpowiednio dostosowana do wieku uczestników.

* Miniwykłady z historii filmu polskiego cykl przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii klasyki kina (grupy maksymalnie do 30 osób, czas trwania zajęć ok. 90 minut, zajęcia te mogą odbywać się w szkole).Zmień wielkość czcionki
Zmień kontrast