CKE Czerwionka-Leszczyny | KinoSzkoła
CKE Czerwionka-Leszczyny
Bon podarunkowy CKE Bon podarunkowy CKE

KinoSzkoła

KinoSzkoła w CKE

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2016/2017 będzie ponownie realizować Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej KinoSzkoła adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców.

Informacje podstawowe:

KinoSzkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.
W 2013 roku program Kino Szkoła otrzymał nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacji młodego widza.

Założenia programowe:

Nadrzędnym celem programu jest pomoc nauczycielom w szkolnej praktyce wychowawczej, stąd priorytetowy cykl profilaktyczno-społeczny „Filmowe drogowskazy”, adresowany jest głównie do wychowawców i pedagogów szkolnych. Tematy prelekcji oraz dobór filmów w tym cyklu powstały w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych. Projekcje specjalnie wyselekcjonowanych filmów poprzedzają ok. 30 minutowe prelekcje prowadzone w formie aktywizującej uczestników.

KinoPrzedszkole” to propozycja dla najmłodszych widzów. Pomiędzy projekcjami polskich, krótkometrażowych filmów, odbywają się zabawy edukacyjne, profilujące odbiór filmu w założonym w temacie prelekcji kierunku. Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów. Trwają od 60 do 70 minut.

Warsztaty Medialne dla uczniów” to różnorakie zajęcia składające się z części teoretycznej i praktycznej. Ich celem jest wzrost kompetencji medialnych wśród uczniów. Zajęcia trwają około 90 minut.

Na czas rekolekcji, przygotowaliśmy cykl „Rekolekcje z filmem”, mające w założeniu możliwość podjęcia refleksji religijnych dzięki kontaktowi z dziełem filmowym.

Nauczycielom proponujemy „Szkolenia dla gron pedagogicznych”, dzięki którym poszerzą wiedzę z zakresu wykorzystywania mediów w praktyce wychowawczej. Tematyka zajęć została ułożona na podstawie rozmów i ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 180 minut. Prowadzącymi są wykładowcy akademiccy i metodycy.

Dla rodziców przygotowaliśmy „Szkolenia dla rodziców i opiekunów”. Tematyka tych zajęć związana jest z funkcjonowaniem wychowanków w świecie nowych mediów oraz z kształtowaniem pozytywnych relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 120 minut. Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy akademiccy oraz trenerzy rozwoju osobistego.

Dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz osób uczestniczących w „Klubach Seniora” proponujemy cykl „KinoSzkoła Seniora”. Prezentujemy wybór wartościowych filmów z ostatnich lat, które poruszają za serce i skłaniają do namysłu. W programie znajdują się zarówno niezwykle dowcipne komedie, jak i pouczające dramaty. Każdą projekcję otwiera ok. 30-minutowa akademicka prelekcja.

 Autorką programu „KinoSzkoła” jest dr Joanna Zabłocka-Skorek, filmoznawczyni, pedagożka, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej. Dysertację doktorską pt.: „Aksjologiczne aspekty edukacji audiowizualnej w kontekście dominujących postaw odbiorczych uczniów polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Cykl „Rekolekcje z filmem” przygotowany został przez filmoznawcę i dziennikarza radia katolickiego – Łukasza Turę.

Nagrody:
– 16 września 2014 roku na uroczystej Gali, która odbyła się podczas 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni, program KinoSzkoła został LAUREATEM NAGRODY PISF w kategorii edukacja młodego widza (za rok 2013).

Patronaty i rekomendacje:
– Program objęty patronatem OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI;
– Program objęty patronatem POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ;
– Program objęty patronatem merytorycznymInstytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego;
– Program rekomendowany przez CENTRALNY GABINET EDUKACJI FILMOWEJ W ŁODZI;
– Program KinoSzkoła 2014/2015 otrzymał CERTYFIKATFILMOTEKI NARODOWEJ dla programu edukacji filmowej;
– Program „KinoSzkoła” należy do „Koalicji dla Edukacji Filmowej”.

 

 MATERIAŁY DO POBRANIA:

► Katalog KinoSzkoła

► Karta zgłoszenia wraz z regulaminem

Założenia programowe

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach koordynator Maja Szulc
tel. 32 43 11 634, 32 43 18 955 wew. 12 lub 19
e-mail: 
organizacyjny@mokcl.pl

www.ckecl.pl || www.mokcl.pl

 www.kinoszkola.pl

 

 


Zmień wielkość czcionki
Zmień kontrast