ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ I AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY - CKE Czerwionka-Leszczyny
CKE Czerwionka-Leszczyny