Wrzesień - CKE Czerwionka-Leszczyny
CKE Czerwionka-Leszczyny

Wrzesień

3.09.2017, godz. 15:00, Boisko LKS Borowik w Szczejkowicach

Dożynki
(org. Sołtys i Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, MOK)

10.09.2017, godz. 16:00, Słoneczny Plac w Bełku

Dożynki
(org. Sołtys i Rada Sołecka, MOK)