Grudzień - CKE Czerwionka-Leszczyny
CKE Czerwionka-Leszczyny

Grudzień

3.12.2017, godz. 9:00, Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach

Turniej skatowy
(org: Klub Skata, MOK)

6.12.2017, godz. 17:00, Świetlica Dzieci i Młodzieży w Czuchowie, ul. 3 Maja 98

Mikołaj
(org: MOK)