Listopad - CKE Czerwionka-Leszczyny
CKE Czerwionka-Leszczyny

Listopad

18.11.2017, godz. 18:00, Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach

Zabawa Andrzejkowa
(org: MOK)

19.11.2017, godz. 16:30, Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach

Biesiada chórów
(org: MOK)

25.11.2017, godz. 16:00, Wiejski Dom Kultury w Szczejkowicach

Dzień Seniora
(org: Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów, MOK)