Konferencja literacka „Światy poetyckie Feliksa Netza” - CKE Czerwionka-Leszczyny
CKE Czerwionka-Leszczyny

Konferencja literacka „Światy poetyckie Feliksa Netza”

2 maja 2017

 

 

 

Program konferencji:

 

dr hab. Joanna Kisiel, prof. dr hab. Marian Kisiel

Wprowadzenie

 

prof. dr hab. Elżbieta Hurnik

Poeta w świecie kultury

 

dr Magdalena Piotrowska-Grot

Pomiędzy”. Antynomie w poezji Feliksa Netza

 

prof. dr hab. Anna Węgrzyniak

Przybysz z innej epoki. „American Graffiti”

 

dr Kamila Czaja

Etyka i poetyka? Netz nowofalowy

 

prof. dr hab. Elżbieta Dutka

Szukając swego miejsca na ziemi, czyli w sobie”.

Topografia Katowic w tomie Krzyk sowy Feliksa Netza

Biogramy:

dr Kamila Czajaczłonek zespołu badawczego Zakładu Literatury Współczesnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, redaktor działu „Idee” w dwutygodniku „artPapier”. Zajmuje się głównie polską poezją współczesną, piosenką poetycką i komparatystyką literacką. Artykuły naukowe i recenzje ogłaszała w tomach zbiorowych i czasopismach, m.in. w „Twórczości”, „FA-arcie”.

prof. dr hab. Elżbieta Dutka – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Literatury Współczesnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku, zwłaszcza prozą kresową i galicyjską, literaturą regionalną oraz dydaktyką literatury. Autorka monografii naukowych, ostatnio opublikowała: Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI (2011); Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XX wieku (2014); Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia (2016).

prof. dr hab. Elżbieta Hurnikprofesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej, współorganizator cyklicznych konferencji „Czytanie Dwudziestolecia”, współredaktor prac zbiorowych poświęconych recepcji Dwudziestolecia międzywojennego. Zajmuje się m.in. twórczością Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Efektem badań w tym zakresie są publikacje: Natura w salonie mody. O międzywojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej(1995); Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – zarys monograficzny (1999 i 2012).

dr hab. Joanna Kisiel – adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się sztuką interpretacji jako formą opisu świata i jednostki, związkiem poezji i wyobraźni w XX wieku, poszukiwania egzystencjalnego wymiaru literatury. W swych pracach podejmuje namysł nad doświadczeniami skończoności, samotności i straty oraz lękiem i bezsennością w literaturze XX i XXI wieku. Autorka monografii: Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia(2001), Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapuścińskiego(2009), Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach (2009), Tropy samotności. O doświadczeniu

egzystencji w poezji(2011).

prof. dr hab. Marian Kisielprofesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Literatury Współczesnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, historyk i krytyk literacki, poeta. Opublikował kilkanaście książek o literaturze XX wieku, ostatnio: Critica varia (2013); Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych (2013); Między wierszami. Jedenaście miniatur krytycznych (2015).

dr Magdalena Piotrowska-Grot – członek zespołu badawczego Zakładu Literatury Współczesnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się polską poezją drugiej połowy XX wieku – głównie poetyckim i sposobami obrazowania zaświatów, zagadnieniem nicości, (nie)wyrażalności sfery eschatologicznej. Przygotowuje monografię W głąb. Szkice o poezji Śląska i Zagłębia XX i XXI wieku.

prof. dr hab. Anna Węgrzyniakprofesor zwyczajny, kierownik Katedry Literatury i Kultury Polskiej na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Interesuje się polską literaturą XX i XXI wieku, zwłaszcza poezją. Autorka monografii naukowych, m.in. Egzystencjalne i metafizyczne. Od Leśmiana do Maja (1999); Czytam, więc jestem. Studia, interpretacje, glosy (2004), Ja głosów świata imitator. Studia o poezji Juliana Tuwima (2006).