X Turniej Kół Gospodyń Wiejskich - Bilety 15/20zł - CKE Czerwionka-Leszczyny
CKE Czerwionka-Leszczyny