DAJCIE MI TENORA! - Bilety: 80zł - CKE Czerwionka-Leszczyny
CKE Czerwionka-Leszczyny